Ценовник

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

За привреду м3 81,50
За установе (школство, здравство, дечији вртић, Црвени крст, Дом културе) м3 35,00
За грађане до 40м3 м3 35,00
За грађане од 40 до 60м³ м3 75,00
За грађане преко 60м³ м3 100,00
За пуњење базена за купање у Брусу м3 26,00

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

30% од цене коштања воде

ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА

Киосци 1 655,00
Локали, продавнице, радње до 10 м2 1 655,00
Локали, продавнице, радње преко 10 м2 сеоска средина м2 655,00+2,80
Локали, продавнице, радње преко 10 м2 градска средина м2 655,00+5,40 дин
Привреда м2 5,40
Ванпривреда (школство, здравство, дечији вртић, Црвени крст, Дом културе) м2 3,84
Становништво - град и приградска насеља м2 3,84
Становништво - сеоска домаћинства домаћинство 180,00