ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА -ОГЛЕДАЛО ГРАДА

Градска зелена пијаца је сређена и покривена 2010. године

Зелена пијаца има 37 металних тезги за продају пољопривредних производа, 30 бетонских места за продају цвећа и 5 места за продају робе из камиона. У пословно-стамбеном објекту у непосредној близини зелене пијаце, налази се затворени простор за продају млека и млечних производа, где је смештено 8 тезги.

Излицитирана цена годишњег закупа за 2019.годину је 30 и 25.000 динара за тезге, 5.000 динара за бетонска места ,40.000 динара за камионе и 5.000 динара на одељењу са млечним производима.

Дневне квите су 300 динара  за појединачна продајна места и 500 динара за камионе.

Пазарним  даном кроз пијацу прође на стотине мештана Бруса и околине ,који се и поред велике конкуренције велетрговина, овде снабдевају  пољопривредним и млечним производима.

Верујемо  да је зелена пијаца огледало града, тако да велику пажњу посвећујемо  одржавању, пре свега хигијене , тезги и самог простора градске зелене пијаце.


Објављено у : Vesti