Захваљујемо потрошачима који редовно измирују своја дуговања а нередовним платишама нудимо могућност потписивања споразума о отплати дуга на рате.

Захваљујемо потрошачима који редовно измирују своја дуговања а нередовним платишама нудимо могућност потписивања споразума о отплати дуга на рате.


Објављено у : Obavestenje