УСВОЈЕН ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Одборници СО Брус су на седници одржаној  16.августа дали сагласност на предложен Програм одржавања јавне расвете са ценовником за 2019. годину.У оквиру ове делатности ЈКП ''Расина'' ће одржавати око 4.000 светлосних извора на градском и сеоском подручју, као и око 200 км ваздушних кабловских водова.Осим тога предмет одржавања је и 78 трафостаница са уграђеним блоком за јавну расвету, шест блокова за јавну расвету који су уграђени и повезани ван трафо станице,затим око 4.000 стубова јавне расвете и око 10км самосталне мреже .Током године у плану је замена и постављање јавне расвете са лед дидодама, што је значајна инвестиција која се релативно брзо отплаћује.Осим одржавања у плану је и проширење јавне расвете у Брзећу , од насеља према Мрамору, у дужини од око 1.000 м.За планиране радове заједно са захтевима ЕПС-у за нове мерне групе у Великој Грабовници код базена за воду у Даниловићима и у засеоку Арсићи у Жуњу, одобрено је 2.200.000 динара.


Објављено у : Vesti