Усвојен ценовник основних услуга за 2020.

Одборници СО Брус су подржали предлог обједињеног Ценовника  основних услуга ЈКП Расина за 2020.годину http://www.jkprasina.co.rs/cenovnik који је по усвајању од стране Надзорног одбора Предузећа, разматрало и Општинско веће.Кубик воде и даље остаје 40 динара за домаћинства и 81,50 за привреду.Одржавање канализације и даље ће бити 30 одсто од цене воде а изношење и депоновање смећа за становништво у граду и приградским насељима 3,84 динара по квадрату, у селима 180,00 динара по домаћинству , док су за локале, привреду, установе и домаћинства која се баве туризмом и угоститељством  655,00 динара плус 10 динара по метру квадратном за продавнице веће од 10 квадрата и 655,00 динара плус 5,40 динара по квадрату за домаћинства која се баве туризмом и угоститељством у Брзећу.

За  ове ставке, вода, канализација и изношење и депоновање смећа, ЈКП корисницима  признаје попуст од  5% ако своје обавезе  измире у прописаном року.

Како тренутне цене воде и других комуналних услуга нису довољне да покрију трошкове одржавања водоводне и канализационе мреже као и трошкове зарада запослених и обавезе према добављачима,то ће  током наредне године из општинског буџета  у виду субвенције  по основу разлике између тренутне и економске цене и за потребе субвенционисања социјалних категорија  корисника ,  Комуналном бити уплаћено 5,7 милиона динара, одлучено је на седници СО Брус.


Објављено у : Vesti