СНЕЖНЕ ФРЕЗЕ ЗА ЧИСТЕ БРУСКЕ ТРОТОАРЕ

Набављене три снежне фрезе.

Снег са бруских тротоара убудуће ће бити уклањан снежним фрезама. ЈКП ''Расина'' је за потребе одржавања тротоара у зимском периоду набавило три моторна чистача снега, тзв снежне фрезе.

Стављањем у погон ових чистача, уклањање снега ће бити ефикасније и брже  а тротоари безбедни  за кретање пешака.


Објављено у : Vesti