Сахране у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести

На ванредној седници Општинског штаба за ванредне ситуације , која је одржана данас, ЈКП Расина је наложено да предузме све неопходне мере око поступања са посмртним оставима лив+ца преминулих од ковида као и оних која су била са њима у контакту.

1.       Налаже се ЈКП ,, Расина “ Брус да на основу Закона о заштити становништва од заразних болести, предузима све потребне мере око поступања са посмртним остацима лица која су преминула од последица вируса COVID-19, као и лица код којих није потврђено присуство вируса или нису тестирана, а која су била у блиском ( директном) контакту са лицима код којих је потврђено присуство вируса. 

2.       Налаже се ЈКП ,, Расина “ Брус да у сарадњи са повереницима цивилне заштите, након примене свих мера око поступања са посмртним остацима лица која су преминула од последица вируса COVID-19, као и лица код којих није потврђено присуство вируса или нису тестирана , а која су била у блиском ( директном) контакту са лицима код којих је потврђено присуство вируса, изврши дезифекцију свих јавних површина и простора на ком се налазило преминуло лице, а све у циљу сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID-19.

 

 

 


Објављено у : Vesti