Позитивно пословање у 2018.години

Током 2018.године ЈКП ''Расина'' је уредно снабдевала становништво водом одговарајућег квалитета и без већих проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода. Такође су успешно реализоване активности на одржавању  и чишћењу улица,изношењу  смећа, као и све друге активности из делатности предузећа, стоји у Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП ''Расина'' Брус за период од 01.01.2018.-31.12.2018. године који је на предлог Управног одбора усвојила и СО Брус на свом заседању  27.јуна 2019.године.

ЈКП ''Расина'' је у 2018.години остварило позитиван финансијски резултат , односно добитак од 215.000 динара.Предузеће је било ликвидно и редовно измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.

Током пословне године остварен је укупан приход  од  114.322.000 динара и расход од 113.790.000 динара.

ЈКП ''Расина'' је прошле године имала значајне приходе од  донације ГИЗ-а . Укупна вредност дониране опреме за рециклажни центар је  5.921.600 динара.

Укупно остварене инвестиције  2018.године  износе 12.242.000 динара а највећи део средстава је утрошен за  изградњу и опремање рециклажног центра и изградњу објекта за опрему.


Објављено у : Vesti