Позитивно пословање у првих девет месеци 2019.

 

''ЈКП Расина је и у трећем кварталу уредно снабдевало  град водом одговарајућег квалитета и без већих проблема  у водоснабдевању и одвођењу отпадних вопда, такође су успешно реализоване активности на одржавању и чишћењу улица , изношење смећа као и све друге активности из делатности предузећа.ЈКП Раина је на крају трећег квартала 2019.године остварила позитиван финансијски резултат , односно добитак у износу од 5.439.000 динара.

Предузеће је у првих девет месеци било ликвидно и редовно измиривало своје обавезе према добављачима и запосленима.Зараде запослених исплаћиване су редовно у утврђеним роковима , а остала лична примања у складу са Колективним уговором и Законом, ''стоји у Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП за првих девет месеци 2019.године.

У наведеном периоду Предузеће је највише инвестирало у опрему , 1.150.000 динара, и то у највећој мери за зимско одржавање путева(вучни посипачи соли и фрезе за чишћење снега)а осим тога , ограђено је  и градско гробље.


Објављено у : Vesti