ЈКП ''РАСИНА''- УСПЕШАН ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПЕРИОД ПОСЛОВАЊА

Сумирајући минули, четворогодишњи, период   у ЈКП ''Расина'' задовољни су постигнутим резултатима који су  отворили врата развоја и осавремењавања не само рада у предузећу, већ и његовог функционисања и оно што је најважније,  квалитетнијим и ефикаснијим услугама , до којих је једнако стало не само грађанима, корисницима услуга, већ и запосленима у овом предузећу.

Пут од предузећа које је каснило са исплатом зарада радницима до оног што је данас, није био лак, каже директор Иван Јеличић, који је 2015.године исплатио све заостале зараде и усталио редовну исплату, месец за месец, при чему  је  прошле и ове године , по одлуци Владе Републике Србије , исплаћена и солидарна помоћ, а вршена је  и редовна уплата свих обавеза према држави.

Уредно снабдевање грађана квалитетном водом за пиће је основни задатак ЈКП''Расина'' које је после 46 година експлоатације извршило санацију каптаже, сабирних и прекидних комора на извору ''Вигњиште'' које су се налазиле у веома лошем стању.Радове на каптажи, пратили су радови на замени азбестних цеви у насељеном месту Брус, замена поцинкованих цеви у приградским насељима  а  после више година чекања , корисницима је извршена замена мерних инструмената.Уз све ово , уз редовне активности, за потребе израде Географског информационог  система, снимљена је и уцртана целокупна водоводна  мрежа у дужини од преко 300 км.

Поред овог у ЈКП ''Расина'' истичу да се , почев од 2015.године,интезивно ради на реализацији капиталних пројеката , попут, припреме и радова на изради документације за изградњу канализационе мреже и погона за пречишћавање отпадних вода у вредности од 800 милиона динара.У овом тренутку комунално одржава око 25 км канализационе мреже на територији града, приградских и сеоских насеља.Осим тога , ради се на решењу  вишедеценијског проблема  извожења смећа  и изради регионалне депоније  ''Срње'' где ће са општинама Расинског округа бити измештена  и депонија ''Слава''.

Активностима комуналног предузећа ,Брус је сврстан у ред  ретких градова  у којима се  отпад  прикуља селективно а потом  у рециклажном центру припрема за даљу прераду, а поред тога,прикупљање комуналног отпада је са 12 проширено на 20 насељених места  са 2450 корисника.За потребе прикупљања отпада набављено је додатних 130 контејнера запремине 1,1 м3 , док је редовним платишама подељено 500 типских канти за мешовити отпад.

Запослени у ЈКП ''Расина'' су задужени и за чишћење, прање и одржавање јавних површина и паркова у граду и туристичком насељу Брзеће, а од 2017.године ''Расина'' је , Укидањем ЈП ''Дирекција за градско грађевинско земљиште , путеве, планирање и изградњу'', преузело одговоран посао одржавања путева и улица у летњем и зимском периоду  у Брусу и ТЦ ''Брзеће''као и одржавање и изградњу атмосферске канализације, одржавање јавног осветљења и бројне друге обавезе које добијају од оснивача- Општине Брус.

Домаћински однос према предузећу, запосленима, пословним партнерима и корисницима услуга између осталог  се огледа и у односу према имовини  и опреми предузећа, која је такође у минулом периоду адаптирана и реновирана, почев од управне зграде и паркинг простора, преко гараже, котларнице, грејања, капеле, гробља,до возног парка и опреме.

Поред бројних постојећих и све разноврснијих  нових обавеза, ЈКП ''Расина'' је грађанима на располагању 24 часа дневно, што је у минулом периоду резултирало повећаним поверењем које корисници услуга имају према овом комуналном предузећу.

 


Објављено у : Vesti