ЈКП Расина током ванредног стања

ЈКП Расина током ванредног стања, поштујући све препоруке Министарства здравља и Владе Републике Србије,ради од 07.00 до 13.00 часова.На уласку у управну зграду постављена је дезо-баријера а беспосленим лицима је забрањен улазак. Шалтер за наплату се налази споља и биће отворен  сваког радног дана од 07.00 до 13.00 часова .Приликом плаћања поштује се препоручена удаљеност.

ЈКП Расина ће до краја ванредног стања сваког другог дана прати градске улице уз примену дезинфекционих средстава и примењивати појачане мере хигијене што поред редовне дезинфекције подразумева и учесталије  пражњење контејнера и извожење смећа.

У складу са новонасталом ситуацијом, сахране упокојених на градском гробљу ће се обављати искључиво  у присуству чланова најуже породице.

Бројеви дежурних служби:

комунални сектор и погребна служба- 063 10 81 035

водоводна служба - 063 10 27 990

дежурни радник у водоводу  037 3825 486


Објављено у : Vesti