ЈКП ''РАСИНА'' – САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Због погрешних и злонамерних коментара у јавности на име коришћења воде и злоупотребе имена директора у дневно политичке сврхе обавештавамо јавност.

 

Директор Јавног комуналног предузећа ''Расина'' Брус по Закону о јавним предузећима нема надлежност и не поступа по рекламацијама за отпис дуга правних и физичких лица.

 

Питање решавања отписа дуга решава Надзорни одбор предузећа на заказаним седницама, и то искључиво у складу са Законом о облигационим односима уколико су испуњени услови.Рекламације физичких и правних лица решавају се на седницама Надзорног одбора и у складу са Законом о облигационим односима.

 

Надлежност директора од 2015. Године испољена је у спровођењу свих делатности комуналног предузећа, активностима на побољшању водоснабдевања, на заштити изворишта водоснабдевања ''Вигњиште'' и ''Бела река'', замени азбестних цеви у насељима и ван насеља,на проширењу сакупљања смећа и сарадњи са немачком агенцијом за развој ГИЗ.

 

Корисницима који имају проблема са неплаћеним дугом за воду омогућено је да отплате дуг у ратама путем потписаног споразума са директором предузећа.

 

Директор је свакодневно на располагању свим корисницима ради решавања спорних питања.

 

ЈКП ``РАСИНА`` БРУС

директор

Иван Јеличић,дипл.аецц


Објављено у : Vesti